Hoşgeldiniz: Damlalar.Net -Her Damlada Bir Nefes!
HomeYour AccountDownloadsForumsSubmit NewsTopicsTop 10
Hoşgeldin Misafir |  Kayıt Ol |  Giriş |
 İslami Forumları
     İslami Site
     Dini Site
     Forumlar
     Hesabınız
     Mesajlarınız
     Videolar
 Genel Bilgiler
     İslam Tarihi
     İlmihal Bilgileri
     Elif-ba
     Kur'an Meali
     Kur'an Tefsir
     Kur'an Mucizeleri
     Kur'an ve Bilim
     Kur'anı Anlatan Ayetler
     Dua İle İlgili Ayetler
     Hadis Deryası
     Peygamber Efendimiz
     Efendimiz'in Hanımları
     Dualar
     Mezhep Nedir?
     İtikadi Mezhepler
     Fıkhi Mezhepler
     Sahabelerin Hayatı
     Evliyaların Hayatı
     Kıyamet Alametleri
     Mesneviden Hikayeler
     Dini Hikayeler
     Dini Sözlük
     İslam Ansiklopedisi
     Fıkıh Ansiklopedisi
     Aile Ansiklopedisi
     Rüya Tabirleri
     Dini Terimler
     İsimler Sözlüğü
     Erkek Çocuk İsimleri
     Kız Çocuk İsimleri
     Şifalı Bitkiler
     Kıyamet Günü
     Bilgisayar
 Site Genel
     Haber Gönder
     Haber Arşivi
     En İyiler
     Üye Hesabı
     Üye Günlüğü
     Üye Listesi
     Dost Siteler
     Tavsiye Edin
     İletişim

Fikih Ansiklopedisi
· KINA YAKMAK

· KUR'AN-I KERİM VE DİNİ KİTAPLARLA ALIŞ-VERİŞ EDİP TİCARET YAPMAK CAİZ MİDİR?

· KELİME-İ ŞEHADETİ GETİRMESİNİ BİLMEYEN KİMSE İLE EVLENMEK CAİZ MİDİR?

· RÂŞİD HALİFELER DÖNEMİ VE BELİRLENME USÛLLERİ:

· KUMAR, FAİZ VE MEYHANE İŞLETMECİLİĞİ GİBİ MEŞRU OLMAYAN VASITALARLA ELDE EDİLEN MALLARIN ZEKATLARI VERİLİR Mİ VE BU PARALARLA HAC FARİZASI YERİNE GETİRİLEBİLİR Mİ?

· TÖVBE NAMAZI

· TICARET VE ALIŞ-VERIŞIN YASAKLARI

· FIKIH VE FETVA


[Tüm Veriler]

Toplam 1435 Konu

İYİLİK VE GÜZEL ŞEYLER İŞLEMEK


İyilik, hayırda genişlik, güzel davranış. Birr, müslümanların gerek kendi
aralarında
gerekse İslâm devletinin gayr-i müslim vatandaşlarına karşı güzellik ve
adaletle davranmaları
anlamında kullanıldığı gibi, Müslüman'ın Allah'a karşı olan
görevlerini ifa ederken işlediği sâlih
amellerin bütünü anlamına da gelmektedir. Birr
takvanın kendisidir. Allah'ın emrine uyup, ilâhî
mürakâbeyi yakînen kavramaktır.
Tasavvuru, şuuru, ameli ve Allah'a yönelişi birleştirmek
demektir. Ferdin ve toplumun
vicdanına hükmeden tasavvur ile ferdin ve toplumun hayatını
düzenleyen amel, Allah'ın
istediği ölçüler dahilinde birleşirse işte o zaman birr gerçekleşir.
Çünkü Kur'an genel olarak
toplum hayatında hakkaniyet ve sevgiyi özellikle vurgulamaktadır.
Yani başkalarına
karşı hakkı gözetmek ve sevgi göstermek, Kur'an'ın insanlar için emridir. İşte
bu, birr ile
açıklanabilen geniş, bol ve sürekli olan bir hayırdır.

Be-r-ra', "iyilik etti, iyi

davrandı, hayırda bol ve geniş oldu" demektir; kelime Kur'an'ı Kerîm'de bu anlamda
değişik
şekillerde kullanılmıştır:

"Allah sizi din konusunda sizinle savaşmayan ve
sizi
yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik ve adaletle davranmaktan alıkoymaz, Allah
adaletle
davrananları sever" (el-Mümtehine, 60/8).

'Adele' fiilî ism-i fâilinin "adl" ve
"âdil"
şeklinde geldiği gibi "Berra" fiilinin ism-i faili hem "berr", hem de "bârr" olarak gelir.
Adl, âdilden
daha beliğ ve daha öte bir anlam ifade ediyorsa, berr de bârr'dan daha beliğ
ve daha geniş bir
anlam ifade eder. Berr öncelikle Hakk Teâlâ hakkında
kullanılır.

"Biz bundan önce
O'na dua ederdik; muhakkak O berr ve rahîm
olandır" (et-Tûr, 52/28).

"Kul Rabbi'ne
bol itaatte bulundu" anlamında
kullanıldığı gibi, Allah'ın berr olması da kulun ibadetine karşılık
çok fazla sevap vermesi
demektir. Berr melekler hakkında da kullanılır ve çoğulu berara'dır.
Berr'in Kur'an'da
aynı zamanda insanlar, daha doğrusu peygamberler hakkında da
kullanıldığını
görüyoruz:

"(O Kur'an Allah katında) pek şerefli son derece yüksek ve
tertemiz
sahifelerdedir. Emrine itaatkâr değerli (kiramen berara) kâtiplerin ellerindedir. " (Abese,

80/13-16).

"(Yahya) anne-babasına berr idi, zorba ve isyankâr değildi " (Meryem,

l9/14-15).

"(İsa): "Beni bulunduğum her yerde mübarek kıldı ve sağ olduğum
sürece
bana namaz ve zekât'ı emretti. Ve anneme karşı berr (kıldı) beni, zorba ve şakıy
kılmadı beni".
(Meryem, 19/31-32).

"Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla ve
kötülüklerimizi ört ve bizi
ebrarla (salih kimselerle) birlikte vefat ettir" (Âli İmrân,
3/193).

"Muhakkak ebrâr
Naim'dedir" (el-İnfitar, 82/13).

Rasûl-i Ekrem'e
"birr" nedir diye sorulduğunda şu ayet-
kerimeyi okumuşlardır:

"Birr, yüzünüzü
doğu ve batı yönüne çevirmeniz değildir fakat
birr Allah'a, ahiret gününe, meleklere,
kitaplara ve nebilere iman eden, sevdiği halde malı
yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda
kalmışa, dilenenlere ve boyunduruk altındakilere infak
eden, namazı kılan ve zekâtı
veren, ahidleştiklerinde ahdini yerine getirenler, zorluk hali, zarar
anları ve güçlük
zamanında sabredenlerdir. Onlardır sâdık olanlar; ve onlardır müttaki olanlar"
(el-Bakara,
2/117).

Ayette açık olduğu üzere, "birr" hem imanı, hem de aşağı yukarı
bütün
amelleri (nafilelere varıncaya değin) içine almaktadır. Bir diğer husus "birr"in

şahıslaştırılmasıdır; yani ayet "birr"i amel olarak değil, bir kişi olarak sunmaktadır.
Zaman zaman
belirttiğimiz gibi, insan maddi gaflet örtüsünden sıyrıldığı zaman ameliyle
özdeşleşir. Artık ona
mümin yerine iman; muhsin yerine husn ve berr yerine birr diyebiliriz.
Aynı zamanda o, âlim
olmaktan ilm olmaya da geçer. İradesini Allah'ın iradesinde eriten
ve ilâhî irade karşısında
adeta bütünüyle edilgen duruma geçen insan, Allah'ın her
yarattığı gibi güzel olur ve hayatıyla,
kimliğiyle şahsiyetiyle bol bir hayr ve iyilik (birr) halini
alır. Ayetten anlaşılan bir diğer husus birr'in
"sıdk ve takva"yı da içine almasıdır. Birr
konusunda gelen diğer ayetler, yukarıdaki kapsamlı
ayetin bazı yönlerini açıklayıcı
niteliktedir. Sözgelimi, malın zekâtını vermek farzdır; infak, farzı
içine aldığı gibi
fazlasını da kapsar. Kur'an duruma göre ihtiyaçtan arta kalanın infak edilmesini
emreder
(el-Bakara, 2/219); "Birr", infak ederken kişinin sevdiği şeyden vermesini içine

alır.

"Sevdiğinizden infak etmedikçe birr'e erişemezsiniz.." (Âli İmrân,

3/92).

Evlere ancak kapılarından girilir. Arkalarından değil, önlerinden gelinir.
Aynı
şekilde, her emanet ehline verilir ve her şey ehlinden alınır. Sözgelimi, ilim ancak
âlimden
öğrenilir; yarı bilenden değil, bilinmeyince zikr ehline (o işi bilenlere) sorulur; ancak
bu yollarla
birr'e ulaşılabilir.

"Evlere arkalarından gelmeniz birr değildir, ancak birr
ittika edendir; ve
evlere kapılarından gelin, Allah'tan ittika edin. Umulur ki, felah
bulasınız" (el-Bakara,
2/189).

[ Geri Dön ]

İslam Fıkıh Ansiklopedisi

Veri Tabanını Hazırlayan © Gönderen: Damlalar.Net -Her Damlada Bir Nefes! - (943 okuma)
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.10 Saniye
[ Uluyol.Net - İslam tarihi - Kur'an Meali - Hz.Muhammed - Hadisler - Sahabeler - Evliyaların Hayatı - İlmihal - Uluyol.Com - Islami Portal - İslami Forum - Rüya Tabiri - Şifalı Bitkiler ]
Uluyol.Net - Aydınlığa Giden Yol İslami ve Temiz İçerikli Siteler Listesi islami site dini site islamiyet İslam & İslamiyet - Kevser.Org - İslami Portalınız! İslami Site islami siteler listesi islam - islamiyet - islami site - dini site