Hoşgeldiniz: Damlalar.Net -Her Damlada Bir Nefes!
HomeYour AccountDownloadsForumsSubmit NewsTopicsTop 10
Hoşgeldin Misafir |  Kayıt Ol |  Giriş |
 İslami Forumları
     İslami Site
     Dini Site
     Forumlar
     Hesabınız
     Mesajlarınız
     Videolar
 Genel Bilgiler
     İslam Tarihi
     İlmihal Bilgileri
     Elif-ba
     Kur'an Meali
     Kur'an Tefsir
     Kur'an Mucizeleri
     Kur'an ve Bilim
     Kur'anı Anlatan Ayetler
     Dua İle İlgili Ayetler
     Hadis Deryası
     Peygamber Efendimiz
     Efendimiz'in Hanımları
     Dualar
     Mezhep Nedir?
     İtikadi Mezhepler
     Fıkhi Mezhepler
     Sahabelerin Hayatı
     Evliyaların Hayatı
     Kıyamet Alametleri
     Mesneviden Hikayeler
     Dini Hikayeler
     Dini Sözlük
     İslam Ansiklopedisi
     Fıkıh Ansiklopedisi
     Aile Ansiklopedisi
     Rüya Tabirleri
     Dini Terimler
     İsimler Sözlüğü
     Erkek Çocuk İsimleri
     Kız Çocuk İsimleri
     Şifalı Bitkiler
     Kıyamet Günü
     Bilgisayar
 Site Genel
     Haber Gönder
     Haber Arşivi
     En İyiler
     Üye Hesabı
     Üye Günlüğü
     Üye Listesi
     Dost Siteler
     Tavsiye Edin
     İletişim

Fikih Ansiklopedisi
· ŞAKA

· DEF ÇALMAK

· TICARETHANEDE BEŞ MILYON DEGERINDE EMTIA VARDIR. MASA, KASA VE TELEFON GIBI DEMIRBAŞ EŞYANIN TICARET MALIYLA BIRLIKTE HESAP EDILIP ZEKATI VERILECEK MI?

· FASIK BİR KİMSENİN ARKASINDA NAMAZ KILMAK CAİZ MİDİR?

· SIGARA

· BİR KİMSE EVİNİ MESELA BİR MİLYON LİRAYA SATAR VE PARASINI ALMADAN ÖNCE YÜZDE YİRMİ NİSBETİNDE PARADA DEVELÜASYON OLURSA BU ALIŞVERİŞİN DURUMU NASIL OLUR?

· PARDÖSÜ-ÇARSAF

· DÜĞÜNLERDE ERKEKLERİN VE KADINLARIN AYRI AYRI KENDİ ARALARINDA ŞARKILI VE TÜRKÜLÜ OLARAK OYNAMALARI CAİZ MİDİR?


[Tüm Veriler]

Toplam 1435 Konu

KADIN LA ERKEĞIN EŞİT OLMADIKLARI KONULAR


Özet
olarak söyleyeceklerimize şu soruyla başlayalım: Eşitlik mi
yoksa adalet mi tercih edilir? Kadın erkeğe eşit değildir,
denilince niçin bundan, erkeğin değil de kadının aşağılandığı
anlamı çıkarılıyor? Iki şeyin birbirine eşit
olmadığını söylemek, birinin diğerinden üstün olduğu
anlamına mı gelir? Böyle olmadığı halde bundan kadının
aşağılandığı anlamını çıkaranlar
aslında bu tavırlarıyla eşitsizliği kabullenmişler
demektir.


Vida
somuna eşit değildir. Ama hangisi daha üstündür? Bir hüküm
verilebilir mi? Ya da ikisinin görevi de aynı mıdır? Inek
boyunduruğa koşulursa haksızlık edilmiş olunmaz mı?
Burada eşit davranmak mı daha akıllıcadır, yoksa
adaletli davranmak mı? Kadının, hayatın zorluklarına
tahammül edecek, ağır işleri görecek, makineleri ve yükleri
indirip bindirecek gücü var mıdır? Bu işler kadına yaptırılırsa,
fıtrata, yani tabiî ve doğal olana karşı çıkılmış
olunmaz mı? Batılı bir düşünür: "Tüketim uygarlığı
kadınları ikiye bölüyor, gittikçe de daha fazla bölecek: Tüketen
kadın. üreten kadın. Birincisi kadınlıktan, gün geçtikçe
dişiliğe, ikincisi kadınlıktan gün geçtikçe erkekliğe
doğru kayıyor." diyor. (Attılâ Ilhan, Yanlış
Erkekler, Yanlış Kadınlar 63) Bu acaba iyi bir gidiş midir?
dersiniz. Tüketen kadın, israf eden kadın demek değildir. Üreten
kadın ise her konuda erkekler gibi çalışan kadındır.


Zerafette,
duygusallıkta, nezakette, şefkat ve merhamette erkek kadına yetişemez.
Aklî muhakemede, soğukkanlılıkta, fikri tahlil, yani çözümlemede
de kadın erkeğe yetişemez. Tarihte; Aristo, Sokrat, Beydaba,
Sekspir, Mevlânâ gibi kaç tane kadın düşünür vardır? Hangi
önemli buluşu kadınlar gerçekleştirmiştir? Uzaya kaç tane
kadın gitmiştir? (götürülmüş değil. Çünkü fare de götürüldü).
Dünyadaki iki yüze yakın devletten kaç tanesinin başı kadındır?
Demek ki bu konular da, erkeğin görev sahasıdir.


Bazı
kadınların erkeklere ait bazı işleri başarıp birçok
erkeği geride bırakması, tamamen istisnaî durumlardır. Ayrıca
öne geçmekle öne geçirilmeyi birbirine karıştırmamak gerekir.
Erkeklerin bir kadına ileri bir görev verip te, bakın işte, kadınlar
da bu makamlara yükselebiliyor demeleri, kandırmacadır. Bu kadının
değil, yine erkeğin başarısıdır.Soruları çogaltabiliriz:
Onbeş yaşından doksan yaşına kadar teorik olarak hergün
bir kaç tane çocuğa sebep olma gücüne sahip olan erkeğin yanında
bir kadın, yine teorik olarak ömrü boyunca en fazla kaç çocuk doğurabilir?
Niçin dünyaca meşhur boksörler, güresçiler, halterciler, futbolcular,
kısaca sporcular hep erkektirler? Dünya devletleri kadın haklarını
gasbettikleri ve kadın-erkek eşitliğini tanımadıklan için
mi? Eğer bundansa, niçin bu gücü erkekler elinde bulunduruyor da kadınlar
değil?


Tarih
boyunca kadınların idareyi ele aldıkları imparatorluklar niçin
hep yıkılıp gitmişlerdir? Örnek mi? Roma, Endülüs. Emevîler,
Abbasîler, hattâ Osmanlılar... Bu durum aynı zamanda Peygamberimizin
(s.a.s.) bir mûcizesini de gösterir. "Idaresini kadınlara teslim
eden hiçbir millet iflah olmaz." (Buhâri, megâzî 82; fıten 18;
Tirmizî, fiten 75; Nesâî, âdâbül-kudât) Ama bunlar, erkeğin kadından
mutlak üstünlüğünü elbette göstermez.


Ikiyüz
yıla yakın süredir kadının erkeğe eşit olduğunu
savunan zavallılar (zavallı diyorum, çünkü iddialarını
ispatlama gücüne bir türlü kavuşamıyorlar) niçin hâlâ bunu
ispatlayamadılar? Ispatladılar da kasıtlı olanlar görmezlikten
geliyor, denilirse niçin tuvaletlerini "Baylara" "Bayanlara"
diye ayırıyorlar? Kanunlarında zorlayıcı bir hüküm
bulunmadığı halde, niçin erkekleri ile kadınları
genellikle ayrı elbiseler giyiyorlar? Kanunlarıyla, kadınların
çalıştığı genelevler kuruyorlar da, niçin erkeklerin
çalıştığı genelevler kurmuyorlar, kuramıyorlar?
Niçin dünya kupalarına kadın, ya da karma sporcularla çıkmıyorlar?
Fabrikalar niçin kadın isçi çalıştırmak istemiyor?


Ama
niçin hastabakıcılar, hemşireler, çocuk yuvaları gibi
şefkât ve merhamet isteyen kurumlarda çalışanların çoğu
kadındır?


Demek
ki kadın ile erkek görev ve misyon açısından da birbirinden
farklıdırlar. Tıpkı fiziksel ve psikolojik bünye açısından
farklı oldukları gibi.


Demek
ki, kadınla erkek arasında mutlak bir eşitlikten sözetmek imkânsızdır.
Bunu savunmak, ya psikolojik hastalıktan, ya da başka sinsi
duygulardan kaynaklanır. Onların neler olduğuna "Feminizm ve
Kadın" başlığı altında kısaca değinecegiz.


Peşin
fikir ve kabullenişlerden uzak olarak düşünebilen herkes; mutlak
anlamda kadın erkek eşitliğini savunanların, bu tür bir eşitliği
bir türlü gerçekleştiremedikleri gibi, kaş yaparken göz çıkardıklarını
ve bu uğurda insânî eşitliği de ortadan kaldırdıklarını
kabullenmek zorunda kalacaktır. Çünkü girift bir makinede, kendi yerinde
çok büyük görevler yapan bir dişliyi, aynı makinedeki bir başka
dişliye benzemiyor diye yerinden alıp, onun gibi yapmaya çalışmak,
hem her iki dişlinin görevini aksatmak, hem de makineyi bozmak demektir.
Çünkü bu her iki dişlinin de, kendi yerinde çok önemli görevleri vardır.
Hiçbiri değersiz olamaz. Ve bu onların birinin diğerinden mutlak
üstünlüğünü de göstermez.


Bunlar
eşit yapacağız diye sokaklara döktükleri kadını erkek
yapamamışlar ama, kadınlığından da çıkarmışlar
ve maskaraya çevirmişlerdir. Kadın, bu gayretlerle tavus kusuna özenen
karga durumuna düşmüştür.


Bu
durumdan kadınlar da razı, onlar da kendilerine bu tür hakların
verilmesini istiyorlar, denirse; insan, haklarına kavuşmakla mı,
yoksa haklarını elden çıkarmakla mı daha huzurlu olur? diye
sorarız. Cevabın ne olacağı elbette bellidir; öyleyse bu tür
hakların en ileri düzeyde verildiği Iskandınav ülkelerindeki
ahlâkî çöküntü niçin? Niçin dünya üzerinde kadınlar arasındaki
en ileri düzeyde intihar olayları oralarda görülüyor? Kırkını
geçmiş kadınların %12'si intihar ediyor? Kırk yaşına
gelince bunlara hayatı çekilmez kılan nedir? Elde ettikleri hakları
mı? Buna kargalar bile güler. Niçin batı, ekonomik sahada bunca
ilerlemişken, her aradıkları maddî gereci otomatik olarak elleri
altında bulurlarken, Doğu Islâm Dünyası, Islâm'dan da
teknolojiden de uzak olmasına rağmen; her yıl yüzlerce batılı
kadın bu ülkelerin insanlarıyla evleniyor? Sözkonusu edilen haklarına
kavuşmak için mi? Demek ki, samanda protein ya da A vitamini yok diye ata
et vermek, ya da ite saman vermek eşitlik olabilir ama, adalet ve akıllılık
asla!


Bu
çelişkileri ciltler dolusu olacak kadar çogaltmak mümkündür. Ama
burada anlatmak istediklerimiz bunlar olmadığından, bu konuyu son
olarak çarpıcı bir örnekle bitirecegiz. Bu örnek bize, tabiîliğe
karşı çıkmanın insanı hangi noktaya götüreceğini,
mutlak eşitliği savunanların ne gülünç durumlara düştüklerini
göstermeye yetecektir. Bu örnek; Amerika'da kadın haklarını
savunan derneklerden SCUM (Society For Cutting Up Men)'in, eşitliği
bozduğu için erkeklerin "şey" lerinin kesilmesini öneren
tutumudur. (Attılâ Ilhan age 196 ) Bu tür bir eşitlik savunulunca,
bunu daha ileriye götürmek kaçınılmazdır, hattâ gereklidir.
Erkeğin "şey"i kesilince onlar da kadınların meselâ
memelerinin kesilmesini isteyecekler ve insanlık tek cinse doğru yol
alacaktır. Ama şimdilik buna AIDS müsaade etmiyecek gibi görülüyor.
Demek ki, fıtrat onu bozmaya kalkışanlara dersini veriyor.


Demek
ki, kadınların hukukunu korumak, onlara her istediklerini yapma hürriyeti
vermek demek değildir. Bu, elbette erkekler için de aynıdır. Hürriyetler
eğer başka hakları engelliyorsa, ikisi arasında bir tercih
yapmak gerekir. Bir hukukçumuzun dediği gibi: "Mao Çin'de fuhşu
önlemeye kalkışmıs, iktisadî yapının bozukluğundan
dolayı biçarelikten fuhşa sürüklenen kızcağızlara iş
vermiş, "alışmış kudurmuştan beterdir"
diye direnen bataklık ve kaldırım güllerini ise, seralarda
toplayarak islah etmeye çalışmıştır. Işte aydınlarımıza
bir "pratik çalışma" sorusu: Bu tutum kadını hor
görmenin mi, yoksa insanlık değeri bakımından erkeğe eş
saymanın mı belirtisi idi? Ikinci soru: Bu tutum anti demokratik ve
ilkel bir tutum mudur, yoksa "çagdaşlık" adına
onaylanması gereken bir davranış mıdır? Üçüncü soru:
Iyi bir davranıştır derseniz, niçin aynı şeyi bir müslüman
söylerse gericilik oluyor da Mao söylerse hikmet oluyor?" (Hûşeyin
Hatemî "Davacının Yargısı" zaman 16.1.1988 s. 2.)


[ Geri Dön ]

İslam Ve Aile Ansiklopedisi

Veri Tabanını Hazırlayan © Gönderen: Damlalar.Net -Her Damlada Bir Nefes! - (1180 okuma)
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.10 Saniye
[ Uluyol.Net - İslam tarihi - Kur'an Meali - Hz.Muhammed - Hadisler - Sahabeler - Evliyaların Hayatı - İlmihal - Uluyol.Com - Islami Portal - İslami Forum - Rüya Tabiri - Şifalı Bitkiler ]
Uluyol.Net - Aydınlığa Giden Yol İslami ve Temiz İçerikli Siteler Listesi islami site dini site islamiyet İslam & İslamiyet - Kevser.Org - İslami Portalınız! İslami Site islami siteler listesi islam - islamiyet - islami site - dini site